Årsmøte 2022

Også i år blir årsmøtet digitalt. Det vil være åpent for innlogging og avstemming og diskusjon fra 15.Februar kl 09 til 23.Feb kl09.
Frist for innsending av saker er 1.Februar
Alle medlemer vil få en sms med innlogging 15.Feb kl09.