Fiber til Maridalen

Informasjonsmøte mandag 15.November kl.18:00 på Velhuset

Maridalen Velforening har i lengre tid jobbet for å få bredbåndstilbud til sine medlemmer. Arbeidet har strukket seg over år og hatt sine opp og nedturer. 

Selskapet Openinfra har søkt og fått tilsagn på støtte fra Oslo Kommune (NKOM midlene). Det betyr at hvis mange nok av oss signerer kontrakt med selskapet så vil vi få fiber inn i huset/hytta.

Det blir informasjonsmøte mandag 15 november klokken 18:00 på velhuset for de som ønsker. Der blir det presentasjon av Open infra og deres løsning, mulighet for spørsmål fra salen så avslutter vi med mulighet for signering av kontrakt.

Du kan også gå til https://no.openinfra.com og klikke på «Få fiber», fylle ut skjemaet dersom du ønsker å bestille med en gang. 

Vedlagt finner du to informasjonsskriv fra fiberleverandøren. Merk at de ikke har en engangs påkoblingsavgift slik tidligere leverandører har ønsket. Her er det kun den månedlige abonnementssummen som nedbetaler påkoblingen over 2 år. Så står du igjen fritt til å velge om du ønsker å bruke fiber videre, eller benytte deg av andre leverandører/tilbud. Fiberen ligger da likevel i ditt hus og kan benyttes igjen senere om du ønsker.

Leverandøren har også sagt at dersom mange nok signerer, garanterer de utbygging til alle som har signert. Selv om du er den eneste i ditt område.

I dokumentene under finer du litt informasjon fra Open infra som ønsker å bygge fiber i maridalen.

Open Infra.pdf

Openinfra_Beviljat_stöd_maridalen.pdf