Styret i Maridalen Vel valgt 25.Februar 2019

Bilde Åse Hortemo VangenStyreleder:Åse Hortemo Kasa

Nestleder: John Keddy

Kasserer: Wencke Mannerud

Sekretær: Hanne Kristin Larsen

Styremedlem: Gard Brovold

Vara: Helga Berit Urdal

Vara: Lasse Grønningsæter