Styret i Maridalen Vel valgt 26.Februar 2018

Bilde Åse Hortemo VangenStyreleder:Åse Hortemo Vangen

Nestleder: John Keddy

Kasserer: Wencke Mannerud

Sekretær: Hanne Kristin Larsen

Styremedlem: Gard Brovold

Vara: Helga Berit Urdal

Vara: Hilde Hjeltland