Årsmøte avholdt 10. februar 2014

Her finner du protokollen fra møtet.