Hvem kan bli medlem? Hvordan melde seg inn i foreningen?

Bli medlem - meld deg inn i Maridalen Vel!

I Lovene heter det: "Enhver som bor eller har eiendom innen foreningens område og som har betalt den fastsatte kontingent, er medlem."

 Foreningen har følgende type medlemskap:

*Enkeltmedlem, kr 300

*Familiemedlem, herunder gifte og samboende med barn og partnerskap, kr 350

Medlemmer som ønsker å melde seg ut av foreningen melder dette skriftlig til styret. Medlemmer som gjennom en årrekke har vist særlig stor innsats og interesse for stedet og velarbeidet, kan gis æresmedlemskap av årsmøte etter innstilling fra styret. Hvis du ønsker å bli medlem kan du benytte deg av skjemaet nedenfor.

Du er registrert medlem når medlemskontigent er registrert betalt til konto: 7878.06.36555. Du kan også benytte VIPPS #517372 til å melde deg inn, husk å merk innbetaling med navn og medlemskontingent.

 

Ja, jeg vil bli medlem*
Kryss av hvis du vil bli medlem og fyll ut skjemaet nedenfor.
Velg medlemskap (årlig medlemsavgift):*