Årsmøte i Maridalen Vel, 11. februar 2013

Det ble avholdt årsmøte 11. februar, og her finner du protokollen!