Bli medlem

Hvorfor bli medlem i Maridalen Vel?

  • Støtte opp om vår hjertesak; styrke og opprettholde bosettingen i Maridalen.
  • Kunne være med å påvirke saker vellet skal ta opp (politisk, praktisk, «trivselsmessig»)
  • Støtte opp om driften av et levende velhus - slik at vi bla kan ha barnehage og eldresenter - og et sted å samles til store og små begivenheter i livsløpet - alt fra   barnedåp til minnestund eller en real fest med venner eller kollegaer
  • Få stor rabatt ved leie av velhuset
  • Få delta på den årlige medlemsfesten og møte andre maridøler
  • Bli oppdatert på stort og smått via vår Facebook-side
  • Kunne delta på årsmøtet

Meld deg inn her!