Brev til Telenor om linjerydding

Flere beboere er plaget av at fasttelefonlinjene blir berørt ved uvær eller busk og kratt som vokser borti linjene.  Vi har derfor sendt brev til Telenor med henstilling om å rydde linjene.