Brev til VAV Feb. 2020

Fellesbrev fra Vellene: Maridalen, Sørbråten og Solemskogen sendt februar 2020