Gang- og sykkelvei/utvidet skulder

Bystyret har vedtatt gang- og sykkelvei i Maridalen, mens vi mener en utvidet veiskulder er et bedre alternativ.

Les høringsuttalelsen vår her.

En utvidet veiskulder vil være den beste løsningen for å få gode forhold for alle og en mest mulig skånsom behandling av terrenget. Maridalen Vel samarbeider med Sørkedalen Vel i den videre prosessen.

Trafikktelling ble foretatt i både Sørkedalen og Maridalen torsdag 13. september 2012, og resultatene blir lagt inn i en felles presentasjon som er under utarbeidelse.

Se gjerne rapporten som Hjellnes Consult har utarbeidet på oppdrag fra Bymiljøetaten.