Høringsuttalelse VAV

Forslag til ny forskrift om tømming av slam ble sendt ut på høring