Politiet øver på Skar leir

I ukene 33-39/2014.

Øvingsaktiviteten vil være innenfor normal arbeidstid på hverdager. Det vil benyttes øvingsammunisjon som gir fra seg noe smell i noen av øvelsene. Det er mulig at det i uke 35/36 vil bli noe aktivitet hvor politihelikopter også er involvert i øvelsen.

Politiet vil søke å begrense støyende aktivitet, men håper det er forståelse for nødvendigheten av slik trening.

Vi informerer om at det vil foregå operativ trening i Skar leir kl 0800-1500 på følgende dager:

Tirsdag 2 september

Torsdag 4 september

Tirsdag 21 oktober

Torsdag 23 oktober

Alle fredager fra og med uke 37, til og med uke 51.

Treningen vil innebære noe smell og røyk fra Skar leir, samt overflygning med politihelikopter. Politiet vil trene sammen med Ambulansetjenesten og Brannvesenet, så noe biltrafikk fra også disse etatene må påregnes.

I tillegg vil politiet trene "stans av bil" på Maridalsveien, i nærheten av Skar leir. Denne aktiviteten vil bli skiltet godt i begge kjøreretninger og vil selvfølgelig ta hensyn til vanlig trafikk.