Styremøter 2015

24. februar

23. mars

8. april (fastsatt agenda)

27. april

1. juni

22. juni

17. august

21. september

2. november

Møtene avholdes på Velhuset kl 1900, dersom ikke annet blir avtalt.

Saker som ønskes behandlet, sendes jeem@online.no innen 1 uke før hvert møte.