Styremøter 2020

9. Mars

24. Februar Årsmøte

10. Februar

13. Januar

Møtene avholdes på Velhuset kl 1900, dersom ikke annet blir avtalt.

Saker som ønskes behandlet, sendes ase.hortemo@hotmail.com