Styremøter

Saker du ønsker skal tas opp på styremøter, må være styret ihende senest 1 uke før styremøtet.

Alle styremøter avholdes kl 19:00 på Velhuset med mindre noe annet er avtalt.

Møtedatoer våren 2014:

TBD

Saker til styremøtet sendes jeem@online.no innen 1 uke før hvert møte.