Styremøter 2015

24. februar

23. mars

8. april (fastsatt agenda)

27. april

1. juni

22. juni

17. august

21. september

2. november

Møtene avholdes på Velhuset kl 1900, dersom ikke annet blir avtalt.

Saker som ønskes behandlet, sendes jeem@online.no innen 1 uke før hvert møte.

11. mars 2015 Les mer...

Styremøter 2014

7. april

19. mai

30. juni

1. september

6. oktober

10. november

8. desember

Saker som ønskes behandlet, sendes jeem@online.no innen en uke før.

28. februar 2014 Les mer...

Styremøter

Saker du ønsker skal tas opp på styremøter, må være styret ihende senest 1 uke før styremøtet.

Les mer...